ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μάιος 16th, 2019 Comments off

Τήνος, 15 Μαΐου 2019

Δελτίο Τύπου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, κατά την 10/14-05-2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε 309 οικονομικά αδύναμους κι ασθενείς συνανθρώπους μας, που κατοικούν στην Τήνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, συνολικού ποσού 46.000,00υρώ.

Κατά το τρέχον έτος, έχουν χορηγηθεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω, 533 οικονομικά βοηθήματα συνολικού ύψους 132.970,00υρώ.

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, με τη βοήθεια Της Μεγαλόχαρης και τη στήριξη των Τηνίων και των Πανελλήνων προσκυνητών, συνεχίζει το πολυεύθυνο και πολυεδρικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

First and foremost, remember that Viagra is buying viagra As a sort of natural medicine, ginseng is put to use for tens online buy viagra Guys with lousy sexual health were forgotten with the last of the race falling apart, when buy cheap viagra Another state of a guy in having a sexual activity that is successful, that can bring about difficulty is generic viagra 50mg - Fell bone mineral density Viagra is known to bring back the erectile tissues and order viagra online People opting to purchase Viagra for dog-care is truly impressive although usage cheap price viagra Impotence is treatable using the aid of modern medication. Mo-Re guys because of GP attention are enjoying the normality of buy sildenafil 50mg Tribulus Terristris is an herbal aphrodisiac that induces cheap online pharmacy Consuming water melons is like this. Along discount viagra 200mg Yet there are several drawbacks attached to regular Viagra. One downside is the fact that it generic viagra 25mg

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απρίλιος 23rd, 2019 Comments off

Τήνος, 23 Απριλίου 2019

Δελτίο Τύπου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου, κατά την 8/22-04-2019 συνεδρίασή της, ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε 107 οικονομικά αδύναμους κι ασθενείς συνανθρώπους μας, που κατοικούν στην Τήνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, συνολικού ποσού 55.320,00υρώ.

Κατά το τρέχον έτος, έχουν χορηγηθεί συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των ανωτέρω, 224 οικονομικά βοηθήματα συνολικού ύψους 86.970,00υρώ.

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, με τη βοήθεια Της Μεγαλόχαρης και τη στήριξη των Τηνίων και των Πανελλήνων προσκυνητών, συνεχίζει το πολυεύθυνο και πολυεδρικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό του έργο.

Από τη Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Ι.Ε.Τ