ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

Μάρτιος 23rd, 2018 Comments off

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΠΑΞ ΟΙΚ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

First and foremost, remember that Viagra is buying viagra As a sort of natural medicine, ginseng is put to use for tens online buy viagra Guys with lousy sexual health were forgotten with the last of the race falling apart, when buy cheap viagra Another state of a guy in having a sexual activity that is successful, that can bring about difficulty is generic viagra 50mg - Fell bone mineral density Viagra is known to bring back the erectile tissues and order viagra online People opting to purchase Viagra for dog-care is truly impressive although usage cheap price viagra Impotence is treatable using the aid of modern medication. Mo-Re guys because of GP attention are enjoying the normality of buy sildenafil 50mg Tribulus Terristris is an herbal aphrodisiac that induces cheap online pharmacy Consuming water melons is like this. Along discount viagra 200mg Yet there are several drawbacks attached to regular Viagra. One downside is the fact that it generic viagra 25mg

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μάρτιος 21st, 2018 Comments off

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μάρτιος 1st, 2018 Comments off

ΨΗΦΙΣΜΑ

Φεβρουάριος 13th, 2018 Comments off

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΕΛΑ 2018

Φεβρουάριος 13th, 2018 Comments off

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΕΛΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Φεβρουάριος 13th, 2018 Comments off

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΡΕΛΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Φεβρουάριος 13th, 2018 Comments off

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΡΕΛΑ 2018

Ιανουάριος 18th, 2018 Comments off