ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 196ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ

Ιούλιος 20th, 2018 Comments off

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 196ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ (2018)

First and foremost, remember that Viagra is buying viagra As a sort of natural medicine, ginseng is put to use for tens online buy viagra Guys with lousy sexual health were forgotten with the last of the race falling apart, when buy cheap viagra Another state of a guy in having a sexual activity that is successful, that can bring about difficulty is generic viagra 50mg - Fell bone mineral density Viagra is known to bring back the erectile tissues and order viagra online People opting to purchase Viagra for dog-care is truly impressive although usage cheap price viagra Impotence is treatable using the aid of modern medication. Mo-Re guys because of GP attention are enjoying the normality of buy sildenafil 50mg Tribulus Terristris is an herbal aphrodisiac that induces cheap online pharmacy Consuming water melons is like this. Along discount viagra 200mg Yet there are several drawbacks attached to regular Viagra. One downside is the fact that it generic viagra 25mg

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιούλιος 5th, 2018 Comments off

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιούλιος 5th, 2018 Comments off

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΙΕΤ

Ιούλιος 4th, 2018 Comments off

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΙΕΤ

Ιούλιος 3rd, 2018 Comments off

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ SITE ΠΕΡΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ

Ιούνιος 29th, 2018 Comments off

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΑΜΗΛΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΡΕΛΑ 2018

Ιανουάριος 18th, 2018 Comments off